Skattefri spaltning:

·         Køreplan for spaltning med et kronologisk overblik over dokumenter og tidsfrister

·         Dokumentoversigt i grafisk form

·         Spaltningsplan

·         Vurderingsmandens erklæring

·         Bestyrelsens redegørelse

·         Spaltningsregnskab i Excel-regneark

·         Vurderingsberetning

·         Vedtægter

·         Eksempel på en udfyldt standardblanket til brug ved anmeldelse af spaltning

·         Fire checklister til kontrol af udført arbejde