Skat -  vor skatterådgivning har til formål:

·         At hjælpe klienterne med at opfylde de forpligtelser, som pålægges dem i love og bekendtgørelser

·         At præsentere klienterne overfor offentlige myndigheder

·         At rådgive om minimering og udskydelse af skatter og afgifter indenfor lovgivningens rammer

·         Sagsfremstilling for Skatteankenævn og Landsskatteretten.