Revision – Vi foretager revision af vore klienter i overensstemmelse med god revisionsskik og i henhold til de af FSR - Danske Revisorer udarbejdede manualer for revision.