Årsrapporter og budgetter – Vi udarbejder periode rapporter og årsrapporter på grundlag af en foreliggende bogføring. Vi udfører og deltager i regnskabs- og budgetassistance, som overholder god regnskabs- og erklæringsskik.