Politik:

Klientpolitik – Vi har et kvalitetsstyringssystem, som i størst muligt omfang, tilgodeser klienternes individuelle behov, samtidig tilstræber vi en standardisering der gør vort arbejde billigt og effektivt. Der tilstræbes åbenhed i samarbejde med klienterne gennem aftaler og kontrakter vedrørende de forskellige arbejdsopgaver.

Ydelsespolitik – Ydelserne til klienter forventes, at opfylde klienternes behov og forventninger, både når det gælder specificerede krav og underforstående krav. Vore ydelser opfylder de professionskrav, som stilles via, lovgivning, regnskabsvejledninger, revisionsvejledninger og god revisorskik. Honorar udgør mellem kr. 800,00 til 1.500,00 pr. time + 25% moms.

Kvalitetspolitik – Vi anvender et kvalitetsstyringssystem, der sikrer at leder og medarbejdere udviser en høj kvalitetsbevidsthed, og arbejdet med kvalitet anses derfor som en fælles opgave.